ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ โรงพยาบาลหนองแค จังหวัดสระบุรี

ระบบ DATACENTER ระดับอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ระบบ DATACENTER ระดับจังหวัดสระบุรี

Minimum Dataset Datacenter

ระบบกระดานข่าวโรงพยาบาลหนองแค

ดาวน์โหลด [Download]

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องฉุกเฉินโดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(E-Bidding)

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องฉุกเฉินโดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (E-Bidding)

รายละเอียด ประกาศประกวดราคาจ้างebidding

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง 2 3 4 5

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลหนองแค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,230 บาท ทดลองงาน 6 เดือน

คลิกที่นี่  รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๔ ตำแหน่ง ๕ อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๔ ตำแหน่ง ๕ อัตรา ดังนี้

๑. พยาบาลวิชาชีพ  ๒  อัตรา

๒. นักเทคนิคการแพทย์  ๑  อัตรา

๓. นักรังสีการแพทย์  ๑  อัตรา

๔. นักกายภาพบำบัด  ๑  อัตรา

รายละเอียด >(Empoly)

ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นเสียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นเสียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารคลิกที่นี่ SCAN_20150901_143758370

ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่่นเหนือเสียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่่นเหนือเสียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบด้านล่าง

เอกสาร 4

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมก่อสร้างปรับปรุงจุดรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมก่อสร้างปรับปรุงจุดรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองแค สามารถดาวโหลดรายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร 3

ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียงด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์

ประกาศจังหวัดสระบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ครับ SCAN_20150807_11311473

 

ประกาศจังหวัดสระบุรีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์”รถพยาบาล(รถตู้)”

ประกาศจังหวัดสระบุรี

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์”รถพยาบาล(รถตู้)”

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)

SCAN_20150624_130324588

ablvan

แสดงความคิดเห็นด้านบนครับ

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์”รถพยาบาล(รถตู้)”

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ablvan

Ambulance

แสดงความคิดเห็นด้านบนครับ

สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน

สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค                                          พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน

กำนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๘๘

รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ

โรงพยาบาลที่ประชาชนไว้วางใจในการดูแลสุขภาพ