ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ โรงพยาบาลหนองแค จังหวัดสระบุรี

ระบบ DATACENTER ระดับอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ระบบ DATACENTER ระดับจังหวัดสระบุรี

Minimum Dataset Datacenter

ระบบกระดานข่าวโรงพยาบาลหนองแค

ดาวน์โหลด [Download]

สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน

สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค                                          พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน

กำนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๘๘

รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ

เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขสระบุรี ๒๕๕๘

untitledเอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขสระบุรี ๒๕๕๘

และ KPI กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๘

ดาวน์โหลด