Hello, Dollys www.nongkhae.net | โรงพยาบาลที่ประชาชนไว้วางใจในการดูแลสุขภาพ

ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ โรงพยาบาลหนองแค จังหวัดสระบุรี

ระบบ DATACENTER ระดับอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ระบบ DATACENTER ระดับจังหวัดสระบุรี

Minimum Dataset Datacenter

ระบบกระดานข่าวโรงพยาบาลหนองแค

ดาวน์โหลด [Download]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (E-Bidding)

รายละเอียดดังนี้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลากร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

โรงพยาบาลหนองแครับสมัครคัดเลือกบุคคลากร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียดตามเอกสาร

เอกสารประกาศโรงพยาบาลหนองแค หน้า ๑ หน้า ๒

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารศูนย์เรียนรู้โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารศูนย์เรียนรู้โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์

e-bidding

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารฯ

SCAN_20160105_144408937

แบบก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารศูนย์เรียนรู้ฯ

SCAN_20160106_091102500

S__5726234

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องฉุกเฉินโดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(E-BIDDING)ใหม่

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องฉุกเฉินโดยวิธีประกวดราคา       อิเลกทรอนิกส์ (E-Bidding)

รายละเอียดดังนี้ SCAN_20151222_134420231

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลหนองแค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,230 บาท ทดลองงาน 6 เดือน

คลิกที่นี่  รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๔ ตำแหน่ง ๕ อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๔ ตำแหน่ง ๕ อัตรา ดังนี้

๑. พยาบาลวิชาชีพ  ๒  อัตรา

๒. นักเทคนิคการแพทย์  ๑  อัตรา

๓. นักรังสีการแพทย์  ๑  อัตรา

๔. นักกายภาพบำบัด  ๑  อัตรา

รายละเอียด >(Empoly)

ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นเสียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นเสียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารคลิกที่นี่ SCAN_20150901_143758370

ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่่นเหนือเสียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่่นเหนือเสียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบด้านล่าง

เอกสาร 4

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมก่อสร้างปรับปรุงจุดรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมก่อสร้างปรับปรุงจุดรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองแค สามารถดาวโหลดรายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร 3

โรงพยาบาลที่ประชาชนไว้วางใจในการดูแลสุขภาพ