Hello, Dollys www.nongkhae.net | โรงพยาบาลที่ประชาชนไว้วางใจในการดูแลสุขภาพ

ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ โรงพยาบาลหนองแค จังหวัดสระบุรี

ระบบ DATACENTER ระดับอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ระบบ DATACENTER ระดับจังหวัดสระบุรี

Minimum Dataset Datacenter

ระบบกระดานข่าวโรงพยาบาลหนองแค

ดาวน์โหลด [Download]

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

รายละเอียดดังนี้

ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันโดยวิธีประกวดราคาอิเลคโทรนิกส์ E-BIDDING

ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันโดยวิธีประกวดราคาอิเลคโทรนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันโดยวิธีประกวดราคาอิเลคโทรนิกส์

เอกสารประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันโดยวิธีประกวดราคาอิเลคโทรนิกส์

 

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (E-Bidding)

รายละเอียดดังนี้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลากร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

โรงพยาบาลหนองแครับสมัครคัดเลือกบุคคลากร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียดตามเอกสาร

เอกสารประกาศโรงพยาบาลหนองแค หน้า ๑ หน้า ๒

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารศูนย์เรียนรู้โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารศูนย์เรียนรู้โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์

e-bidding

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารฯ

SCAN_20160105_144408937

แบบก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารศูนย์เรียนรู้ฯ

SCAN_20160106_091102500

S__5726234

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องฉุกเฉินโดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(E-BIDDING)ใหม่

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องฉุกเฉินโดยวิธีประกวดราคา       อิเลกทรอนิกส์ (E-Bidding)

รายละเอียดดังนี้ SCAN_20151222_134420231

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลหนองแค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,230 บาท ทดลองงาน 6 เดือน

คลิกที่นี่  รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลที่ประชาชนไว้วางใจในการดูแลสุขภาพ