สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน

สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค                                          พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน

กำนดยื่นซองสอบราคา

ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๘๘

รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ