ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่่นเหนือเสียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่่นเหนือเสียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบด้านล่าง

เอกสาร 4

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมก่อสร้างปรับปรุงจุดรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมก่อสร้างปรับปรุงจุดรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองแค สามารถดาวโหลดรายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร 3

ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียงด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์

ประกาศจังหวัดสระบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กโทรนิกส์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ครับ SCAN_20150807_11311473