ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๔ ตำแหน่ง ๕ อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๔ ตำแหน่ง ๕ อัตรา ดังนี้

๑. พยาบาลวิชาชีพ  ๒  อัตรา

๒. นักเทคนิคการแพทย์  ๑  อัตรา

๓. นักรังสีการแพทย์  ๑  อัตรา

๔. นักกายภาพบำบัด  ๑  อัตรา

รายละเอียด >(Empoly)

ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นเสียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นเสียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารคลิกที่นี่ SCAN_20150901_143758370