ระบบข้อมูลมาตรฐาน อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับสู่ระบบข้อมูลมาตรฐาน อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

nongkhae2

 ข้อมูลสาธารณสุขสำหรับประชาชน อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

 ๑.ข้อมูลมาตรฐาน คปสอ.หนองแค

 ๒.ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลหนองแค

 ๓. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุ่มหัก

 ๔. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคชสิทธิ์

 ๕. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตูม

 ๖. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกแย้

 ๗. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวลอย

 ๘. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ตำ

 ๙. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง

๑๐. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขมิ้น

๑๑. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย

๑๒. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่น้ำ

๑๓. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม

๑๔. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก

๑๕. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจรเข้

๑๖. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาก

๑๗. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาหมอ

๑๘. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลิง

๑๙. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรง

๒๐. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีปทุม

๒๐. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีปทุม

ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีปทุม

ตารางข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีปทุม

๑๙. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโรง(ใหม่)

2184205245241

ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโรง

ตารางข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโรง

๑๘. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง

ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง

ตารางข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง

๑๗. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ

ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ

ตารางข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ

๑๖. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาก(ใหม่)

ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาก

ตารางข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาก

๑๕. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจรเข้

ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจรเข้

ตารางข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจรเข้

๑๔. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก

ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก

ตารางข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก

๑๓. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม

ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม

ตารางข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม

๑๒. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่น้ำ

 

ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่น้ำ

ตารางข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่น้ำ

๑๑. ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย

 HUAYSAI